3.9.2016

Yrityksen perustaminen


Miksi suomen kielessä sanotaan yritys? Tuohan viittaa jo sanana, pelkkään yritykseen, ja epävarmuuteen onnistumisesta. No mene ja tiedä kuitenkin, yrityksen perustaminen on jännittävää ja hiukan pelottavaa puuhaa. Ja jotten kompastuisi aivan alkumetreillä, olen suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon ja tutustunut aiheeseen pitkän kaavan kautta. Varsinainen yritystoiminnan käynnistäminen tapahtuu vasta myöhemmin ensivuoden kuluessa.

Aloittavalle yrittäjälle löytyy tuhti tietopaketti Yritys-Suomi sivuilta.

Ennen yrityksen perustamista, kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma, johon kirjataan:

LIIKEIDEA
Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?

YRITTÄJÄN VAHVUUDET
Oma osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot

TUOTTEET JA PALVELUT
Tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso, katerakenne

ASIAKKAAT JA MARKKINAT
Asiakkaat ja kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä, tavoittamisen keinot.
Kysynnän ja tarjonnan suhde toimialalla tällä hetkellä.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Toimitilat, välineet, työntekijät, mainonta, markkinointi, vakuutukset, kirjanpito

RAHOITUSLASKELMA
Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääomantarve perustamiskuluihin, rahoituskeinot.

KANNATTAVUUSLASKELMA
Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut kulut katetaan; hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittava myyntivoitto voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.


Hyvä liiketoimintasuunnitelma ja pieni tutkimusmatka internetin syvyyksiin, auttaa kertomaan onko idealla aidosti menestymisen mahdollisuuksia. Vastaava yritys voi olla jo toiminnassa. Suunnitelma kertoo myös sen, onko tuotetta tai palvelua kannattavaa tuottaa, pystyykö kilpailemaan muiden vastaavia tuotteita, palveluita tarjoavien yritysten rinnalla.

Mikäli suunnitelma näyttää teoriassa toimivalta, voi lähteä hakemaan rahoitusta ja tukea eri tahoilta. Paljon informaatiota löytyy Yrittäjät.fi sivustolta tai ihan googlettamalla.

Yrittäjänä parasta on vapaus, voi tehdä töitä itse valitsemanaan aikana. 
Pahinta on vapaus, olla tekemättä töitä säännöllisesti.  


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti